Ddlk

Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 5( Từ ngày 25/9 đến ngày 9/9/07)
Ngày đăng 27/09/2017 | 10:41 | Lượt xem: 5830

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5
Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9 năm 2017


Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

Sinh hoạt sao nhi đồng  

 Kiểm tra nề nếp lớp chủ nhiệm

 

 

 

 

 

Thứ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 

 14h: họp giao ban chuyên môn ( 3 Đ/c PHT)

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 15h: Dự CĐ Trung thu tại TH Kim Đồng ( PHT; TPT)

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 7h30: Hội thảo BD HSG - HSNK

 15h Tổ chức hành trình kết nối yêu thương ( 3C2; CĐTN)

 8h00 tổ chức vẽ tranh: Em vẽ ước mơ của em