Ddlk

Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 4 năm học 2017-2018(Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9 năm 2017)
Ngày đăng 22/09/2017 | 10:42 | Lượt xem: 5751

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4
Từ ngày  18/9 đến ngày 22/9 năm 2017

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2
 

   

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7