Ddlk

Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

Xuất bản thông tin

Chi đoàn giáo viên trường TH Chu Văn An tổ chức Khai mạc cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh"
Ngày đăng 20/09/2016 | 04:40 | Lượt xem: 2505

hực hiện Kế hoạch số 224-KH/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn quận về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp quận năm 2016", Ban Thường vụ Đoàn phường Le Loi đã chỉ đạo Chi đoàn giáo viên trường TH Chu Văn An tổ chức Khai mạc cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh" vào hồi 17h30 ngày 16/09/2016. Tới dự buổi khai mạc có Đ/c Nguyễn Văn Luân UV BCH - cán bộ chuyên trách Quận Đoàn và đ/c Lê Thị Thuỷ - Hiệu trưởng nhà trường cùng với sự tham gia của 32 đoàn viên giáo viên trường.