Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 22 năm học 2016-2017
Ngày đăng 21/02/2017 | 03:05 | Lượt xem: 3072

  

Thứ hai
 

Sáng

- GV tích cực hoàn thiện SK

Chiều

- BGH tiếp tục kiểm tra HS GV

Thứ ba
 

Sáng

Chiều

- KTNB GV: Đ/c Lê Ngọc

Thứ tư
 

Sáng

 

Chiều

- KTNB GV: Đ/c Lệ, đ/c Hồng Hải

Thứ năm
 

Sáng

 

Chiều

KTNB GV: Nguyễn Dung, đ/c Hòa

Thứ sáu
 

Sáng

- 100 % CB - GV nộp SK

Chiều

- 14h: SHCM TD tại ĐG

GVCN dạy thay GVTD

Thứ bảy
 

Sáng

- 8h00 Sinh hoạt chuyên mônTổ, khối

Chiều