Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 11 năm học 2016-2017
Ngày đăng 02/11/2016 | 02:33 | Lượt xem: 3125

  

Thứ hai
 

Sáng

- Các đ/c có bài thi BG E-learning cấp TP tích cực hoàn thiện sản phẩm

Chiều

 

Thứ ba
 

Sáng

Chiều

- 14h00: BGH, CTCĐ dự hội thảo TC thi đua tại TH NK

Thứ tư
 

Sáng

- Nộp BG E-learning về PGD

- Nộp DS GVDG cấp Quận ( môn VH ) về PGD

Chiều

 

Thứ năm
 

Sáng

- KTGK K5 ( Toán, TV)

Chiều

- KTGK K4( Toán, TV)

Thứ sáu
 

Sáng

- HT CĐ cấp TP môn MT tại TH NTH ( Đ/c Lê + GV tổ MT dự)

Chiều

- 17h15': Họp hội đồng

Thứ bảy
 

Sáng

- 8h00 Sinh hoạt chuyên môn toàn trường ( 100% Giáo viên có mặt)

Chiều